Byte av takpapp & tätskikt på platt garagetak i Västerhaninge, Ribbyberg

På Gränsvägen i Västerhaninge fanns ett garagetak som var i stort behov av takbyte. Kunden som kontaktade oss ville behålla det befintliga platta taket och använda samma takbeläggning som innan. Vi valde därför att lägga om taket med högkvalitativt takpapp och genomförde samtidigt ett byte av tätskikt. Det 6 x 6 meter stora garaget behövde samtidigt ha nya elledningar dragna i samband med att kunden ville installera en laddbox.

Våra duktiga elektriker åkte därför ut och såg till att installationen skedde på ett korrekt sätt. Kunden fick en total uppdatering av sitt garage och sänkta kostnader med ROT-avdrag.

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här